Menu Sluiten

Organisatieontwikkeling

Je ambitie is organisatieontwikkeling. Het werk kan anders, beter. Maar je kan het niet alleen veranderen. Je zoekt draagvlak. En dan, hoe ga je de plannen dan uitvoeren? Hoe blijf je samen op de goede koers?

Organisatieontwikkeling kan heel frustrerend zijn. Iedereen wil wat anders, veel trekken en duwen. Veel weerstand en energie die weglekt. Maar dat hoeft niet.

Organisatieontwikkeling kan lopen als een trein

Het vraagt balanceren tussen bieden van helderheid in de doelen en de koers en tegelijkertijd ruimte geven aan ideeën van anderen. Mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Hoe betrek je mensen en houd je het proces toch efficiënt? Leg het eigenaarschap van de verandering zo breed mogelijk in de organisatie en houd het daar. Benut de cultuurdragers die jouw wind in de rug kunnen vormen. Ach, het is zo verleidelijk om te gaan trekken aan het gras, terwijl je een inspirerende en motiverende rol wilt nemen. Signaleer je dat je iets anders doet dan wat je eigenlijk wilt? Krijg je de weerstand op tafel en lukt het om de behoefte die daaronder ligt te adresseren?

Ik ondersteun je graag in dit proces

Dat doe ik door met je mee te denken en je te adviseren. Bovendien organiseer en faciliteer ik de bijeenkomsten waarin de ontwikkeling gestalte krijgt.
Bijeenkomsten
-om tot een visie of strategie te komen
-die visie of strategie te vertalen naar doelen
-die de doelen operationaliseren tot een aanpak
-om de voortgang van de aanpak te bespreken.
Afhankelijk van de omvang van de verandering kunnen meerdere stappen in één bijeenkomst gezet worden.

Tegelijkertijd is organisatieontwikkeling veel meer dan een aantal bijeenkomsten. Er zal weerstand ontstaan, er zal van alles gebeuren in de omgeving, de ontwikkeling vraagt opleiding of coaching van medewerkers. Processen gaan anders lopen en ICT behoeft aanpassing. Ik denk mee in dit proces en ik draag oplossingen aan.

Kun je dat wel?

Daar durf ik in alle bescheidenheid wel ja op te zeggen. Ik heb jarenlang ervaring met allerlei veranderingsprocessen bij de overheid. Veranderingen in de harde kant en in de zachte kant van de organisatie. Nieuwe structuren en functies, fusie, ontwikkeling van competenties, cultuurontwikkeling, strategieontwikkeling. You name it, I love it.

Ik zie snel de samenhang tussen de verschillende processen en ik voel goed aan wat er wel is en niet gezegd wordt. Dat leg ik vriendelijk op tafel en dat doet wonderen. Wat ook helpt is dat ik taaier ben dan het taaiste veranderingsproces. En ik houd mijn frisse blik.

En nu: aan de slag met organisatieontwikkeling

Bel 0612926982 of mail info@nicolineroozen.nl