Menu Sluiten

Organisatiereading

Wat is er aan de hand met wat er aan de hand is?

Vaak draaien de radertje van een organisatie niet of tegen elkaar in. Je kan ook radertjes hebben die op hol geslagen zijn. Er gaat energie verloren en medewerkers raken gefrustreerd. Je hebt een analyse nodig van de onderstroom in de organisatie. Een blik die de rationele analyse overstijgt en de samenhang der dingen op een neutrale manier blootlegt. Wat is er aan de hand met wat er aan de hand is en vooral: hoe krijg je het raderwerk gestroomlijnd en bij de tijd? Met een organisatiereading leer je waar een drupje olie in je organisatie(onderdeel) voldoende is en waar je steviger moet ingrijpen en op welke manier.

Organisatiedynamiek onthult met intuïtie

Tijdens een organisatiereading kijk ik met mijn intuïtie naar de dynamiek in jouw organisatie. Ik stel zonder woorden vragen aan (de energie van) jouw organisatie. De antwoorden komen binnen via mijn intuïtie en doordat ik er woorden aangeef, staat het antwoord tot jouw beschikking. Vaak wordt het concreter wat een reading is als je mij ziet readen zoals in dit filmpje (TV opnamen Het zesde zintuig)

Ik kan open vragen stellen zoals:

  • wat heeft aandacht nodig in de deze organisatie?
  • welke beweging is er gaande?
  • hoe is interactie tussen de vraagsteller (jij dus) en de organisatie; welke potentie valt daar nog te verzilveren; wat is daarvoor nodig?
  • wat is van belang voor de lange termijn ontwikkelingen en strategie?
  • wat valt er op aan de relatie en de interactie met de omgeving (klanten, opdrachtgevers, concullega’s, de maatschappij)?
  • waar loopt de interne samenwerking soepel en waar stroef; hoe kan het stroeve deel versoepeld worden?

Zo zijn er nog veel meer vragen te bedenken. Ik begin meestal met algemene vragen. Als je wilt richt ik daarna de reading op thema’s en vraagstukken die jij inbrengt. Ik geef antwoord op de vragen wat er goed gaat, wat er beter kan en wat er nodig is om die verbetering te realiseren. Ik concretiseer de mogelijke groei in jouw bijdrage aan de ontwikkeling van de organisatie.

Het resultaat van de organisatiereading is dat jij jouw beeld van de dynamiek in de organisatie hebt verdiept en verbreed en dat je weet hoe je de organisatie vooruit kan helpen.

Voor wie is een organisatiereading geschikt?

Voor elke leidinggevende of adviseur van een organisatie. Ook ondernemers zijn meer dan welkom. Het vraagt van je dat je open staat voor de magie van een organisatiereading. Het overstijgt ons rationele denken.

” De rede geeft ons vele mogelijkheden tegelijk. Intuïtie kiest daaruit feilloos de beste.”
Een schitterend gebrek. Arthur Japin (2003)

Hoe gaat een organisatiereading in zijn werk?

Ik kom naar je toe (jij mag ook naar mij komen) en we hebben anderhalf tot twee uur tot onze beschikking. Als ik dat nog niet weet, vertel jij kort iets over de organisatie of het -onderdeel waar het over gaat. Hoeveel mensen werken er, wat doen ze, welke structuur kennen jullie. Vervolgens zet ik mijn intuïtie in en ik kijk wat mijn aandacht trekt. Als je wilt neem ik de analyse op zodat je die later nog eens na kan luisteren. De ervaring leert dat je dan weer andere dingen hoort. Je kan vragen stellen en de analyse sturen naar de thema’s die jij belangrijk vindt.

Dan is er meestal veel om over door te praten. We gaan dieper in op specifieke zaken die in de analyse naar voren komen. Antwoorden roepen nieuwe vragen op die ook een antwoord verdienen. Als de vraagtekens in je hoofd zijn opgelost en je volop mogelijkheden ziet voor je organisatie zijn we tevreden. Dan gaan de radartjes van je organisatie weer soepel draaien.